Jornades Acadèmiques VI Centenari Papa Luna

Saló Gòtic del Castell de Peníscola - Organitza: Diputació de Castelló

09.30h

"2023, Año Papa Luna: significación"

Joan Bautista Simó Castillo

Fundador de l'Associació Amics del Papa Luna i cronista de la ciutat de Peníscola, cofundador del Centre d’Estudis del Maestrat Diploma d'Honor d'Investigació Històrica per part de l'Associació Espanyola d'Amics dels Castells (AEAC)


El Papa Luna, persona sempre de consciència i saber, va concloure al castell de Peníscola el seu combatut trajecte terrenal amb consideracions filosòfiques sobre l'adversitat i la vida, aplicant com remei a les diferents situacions de l'existència humana, composicions literàries pròpies, com a fervent creient i destacat humanista: “contra tota misèria i tribulació que esdevé a tota criatura humana”

11.00h

"Tierras de Morella, de la Tinença y del Maestrat: la construcción de paisaje cultural"

Antoni Josep i Pitarch

Catedràtic d'Història de l'Art per la Universitat de Barcelona Especialista en Art Medieval de la Corona d'Aragó

Els elements que configuren el paisatge cultural d'una terra són aquells que l'identifiquen i defineixen. Des de la seua creació i transformació al llarg de més de set-cents cinquanta anys han servit de referents per a individualitzar els nostres pobles i paisatges naturals i artificials que van, dónes de l'arquitectura fins al cultiu dels camps, el condicionament dels edificis i enriquiment amb les anomenades obres d'art, el mobiliari i l'aprofitament dels recursos naturals per a la creació de més i millors productes. I la seua connexió amb altres pobles pròxims per damunt del Riu Sénia, per damunt del Riu de les Truites i per davall de les terres de la Plana i de València. En aquests resideix el present i el futur de les nostres terres.

12.00h

"Un almuerzo con el Papa: víveres, delicatessen e invitados a la mesa de Benedicto XIII"

Maria Antonia Alsina Alsina

Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona Màster en Estudis Medievals Directora de Tímia Art & Research signatura centrada en l'estudi, documentació i catalogació d'obres d'art

Conéixer els aliments, la seua procedència, preparació i manufactura, així com les seues característiques i particularitats permet entendre com funciona i s'organitza una societat en el seu conjunt o un grup més reduït dins d'un context més específic, com la Cúria Papal de Benet XIII, durant la seua estada al castell de Peníscola.


Poder distingir els variats productes que es consumien i les mercaderies importades, els seus llocs de procedència, així com identificar els queviures que el Papa Benet XIII oferia als seus ambaixadors i convidats, brinden l'oportunitat d'explicar una faceta poc coneguda de la vida al castell de Peníscola durant el primer quart del segle XV..

13.00h

"La cocina en tiempos del Papa Luna"

Taller històric: A càrrec de Carmen Guillemot

Imprescindible inscripció: jornadesPapaluna@gmail.com