Podeu consultar aquí el Pla de contingències de platges de Peníscola actualitzat a 21 de juliol de 2010


Normes per a una platja segura

  • Accedeix a les platges pels passos habilitats i atén les indicacions sobre l'aforament per a evitar aglomeracions.
  • Extrema les mesures higièniques individuals abans d'anar a la platja.
  • Para atenció als cartells informatius i a les recomanacions dels informadors.
  • Obeeix i respecta les indicacions del Servei de salvament i socorrisme.
  • Respecta la distància entre ombrel·les, tovalloles i altres elements (a efectes indicatius, els eixos de les ombrel·les no s'instal·laran a distàncies inferiors de 4m).
  • No es recomana la realització d'esports col·lectius. Mantín la distància mínima de seguretat d'1,5 metres en les activitats d'oci.
  • Disminueix l'ús de les dutxes i rentapeus.
  • Evita el contacte amb elements o objectes aliens o d'ús comú.
  • Respecta el distanciament social durant el passeig per la vora i circula per la teua dreta en la zona habilitada.
  • Respecta el corredor de 6 metres, zona de passeig, des de la vora de la mar fins a l'espai de tovalloles i oci.

Queda't a casa si tens símptomes i contacta amb el sistema sanitari. Tel. 900 300 555.

Mesures sanitàries i de seguretat en les platges de Peníscola

Peníscola ultima els serveis i mesures preventives per a garantir unes platges segures

L'Ajuntament reuneix totes les mesures de seguretat que s'aplicaran per part del consistori, servei de Salvament i Socorrisme, així com empreses concessionàries


L'ús de la platja no està limitat per franges horàries

La platja Nord i Sud comptaran amb entrades i eixides diferenciades, amb carrils senyalitzats per garantir l’acompliment de les mesures de seguretat

S'instal·laran dutxes en les eixides per a facilitar la neteja dels usuaris

La neteja dels wc automàtics es realitzarà tres vegades al dia

Les papereres se situaran pròximes a les zones d'eixida de les platges

Es podrà fer ús de les zones adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, sempre amb cita prèvia. (Telèfon d'atenció: 647 866 003)

Per motius d'higiene, no es podrà fer ús dels vestidors

Utilitze calçat per a entrar i eixir per les passarel·les habilitades

Per a garantir les mesures higièniques, totes les dutxes i passarel·les seran desinfectades tres vegades al dia

Totes les platges comptaran amb senyalització específica en la qual, a través de panells informatius situats en cadascuna de les entrades i eixides de la platja, es difondrà el decàleg

Es garantirà el control d'aforament a través de l'ús d'un dron

Personal específic informarà a través de diferents mitjans els usuaris, en cas que una zona arribe a estar completa

En aplicació de l'ordenança d'usos de platges, no es podran col·locar para-sols o altres elements en primera línia de platja sense que els seus amos estiguen presents

No accedir a la platja si es tenen símptomes de malaltia o febre o sense mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres amb persones no convivents.

Els auxiliars d'informació repartits pel passeig marítim atendran els usuaris davant possibles dubtes i recordaran les mesures preventives i d'autoprotecció corresponents.


Consulta els enllaços per veure l'estat de les platges i la seua afluència. Pots subscriure't i rebre-hi informació actualitzada

Platja Nord

Platja Sud 

Informació de la Generalitat Valenciana sobre afluència platges