L’UJI i l’Associació d’Amics del Papa Luna desenvoluparan activitats conjuntes per a promoure l’estudi de la figura de Benet XIII

La Universitat Jaume I i l’Associació d’Amics del Papa Luna (AAPL) han signat un conveni marc de col•laboració per tal de desenvolupar projectes i programes conjunts que promoguen la investigació i l’estudi, la divulgació, la publicació i l’intercanvi d’experiències relacionades amb els valors patrimonials de la universal figura històrica de Benet XIII, el Papa Luna.
A l’acte de signatura del conveni han assistit el rector de l’UJI, Vicent Climent; el president de l’associació Joan Bautista Simó; el vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals, Wenceslao Rambla; i els membres de l’associació Vicente Abad, Ramón Rovira i José M. Melis.
Climent ha manifestat la seua satisfacció per l’acord amb aquesta associació cultural vinculada a «un personatge molt rellevant no sols per a Peníscola sinó per a la història universal». Així mateix ha assenyalat que aquest conveni «permetrà acostar l’associació al món acadèmic per tal que l’estudiantat participe en les seues activitats». Finalment, ha destacat que, gràcies a l’AAPL, la Universitat Jaume I ha establert relacions amb una universitat de gran prestigi com és la Saint Andrews d’Escòcia, creada per una bula papal de Benet XIII.
Per la seua part, Joan Bautista Simó ha afirmat que «des de l’associació s’espera que aquest conveni done un fruit positiu no sols en l’àmbit promocional de Peníscola sinó en la història en general i l’humanisme». En aquest sentit ha assenyalat que «el personatge del Papa Luna reflecteix uns valors d’honestedat, saviesa, fortalesa i fidelitat que avui en dia, a nivell formatiu i educatiu, són necessaris per a la societat. Així, en els objectius culturals i artístics d’aquest conveni també es troben els valors humans per als alumnes de l’UJI, els nostres socis i la societat en general».
L’acord afavorirà la formació acadèmica dels estudiants de l’UJI amb l’assessorament i préstec dels recursos de que disposa l’AAPL, principalment la seua biblioteca especialitzada, la seua dotació documental i el seu fons editorial. En aquesta línia, també es facilitarà al professorat i a l’alumnat de l’UJI l’assistència i la participació en les activitats organitzades per l’AAPL. A més, es realitzaran activitats conjuntes a la Seu del Nord per tal de promoure l’intercanvi d’experiències entre ambdues entitats.

La UJI y la Asociación de Amigos del Papa Luna desarrollaran actividades conjuntas para promover el estudio de la figura de Benedicto XIII
La Universitat Jaume I y la Asociación de Amigos del Papa Luna (AAPL) han firmado un convenio marco de colaboración para desarrollar proyectos y programas conjuntos que promuevan la investigación y el estudio, la divulgación, la publicación y el intercambio de experiencias relacionadas con los valores patrimoniales de la universal figura histórica de Benedicto XIII, el Papa Luna.
Al acto de firma del convenio han asistido el rector de Jaume I, Vicent Climent; el presidente de la asociación Joan Bautista Simó; el vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla; y los miembros de la asociación Vicente Abad, Ramón Rovira y José M. Melis.
Climent ha manifestado su satisfacción por el acuerdo con esta asociación cultural vinculada a «un personaje muy relevante no sólo para Peñíscola sino para la historia universal». Así mismo ha señalado que este convenio «permitirá acercar la asociación al mundo académico para que el estudiantado participe en sus actividades». Finalmente, ha destacado que, gracias a la AAPL, la Universitat Jaume I ha establecido relaciones con una universidad de gran prestigio como la Saint Andrews de Escocia, creada por una bula papal de Benedicto XIII.
Por su parte, Joan Bautista Simó ha afirmado que «desde la asociación se espera que este convenio dé un fruto positivo no sólo en el ámbito promocional de Peñíscola sino en la historia en general y el humanismo». En este sentido ha señalado que «el personaje del Papa Luna refleja unos valores de honestidad, sabiduría, fortaleza y fidelidad que hoy en día, a nivel formativo y educativo, son necesarios para la sociedad. Así, en los objetivos culturales y artísticos de este convenio también se encuentran los valores humanos para los alumnos de la UJI, nuestros socios y la sociedad en general».
El acuerdo favorecerá la formación académica de los estudiantes de la UJI con el asesoramiento y préstamo de los recursos de que dispone el AAPL, principalmente su biblioteca especializada, su dotación documental y su fondo editorial. En esta línea, también se facilitará al profesorado y al alumnado de la UJI la asistencia y la participación en las actividades organizadas por la AAPL. Además, se realizarán actividades conjuntas en la Seu del Nord para promover el intercambio de experiencias entre ambas entidades.